Tiala

Polttoväli

Monet ovat jossain vaiheessa leikkineet suurennuslasien kanssa ja ovat myös huomanneet, että linssin ollessa sopivalla etäisyydellä muodostaa sen läpi kulkeva valo pienen kirkkaan pisteen. Jos valo on riittävän voimakas, alkaa valokeilassa olevan kohteen lämpötila nousta niin paljon, että se saattaa myös syttyä tuleen. Kun linssi ja poltettava kohde ovat oikealla etäisyydellä, on tuo etäisyys sama kuin linssin polttoväli.

Polttoväli on tietty etäisyys linssin keskipisteestä siihen pisteeseen, jossa linssin eri kohtien läpi kulkevat valonsäteet leikkaavat. Polttoväli kertoo kuinka paljon linssi taittaa valoa. Voimakkaasti valoa taittavan linssin polttoväli on hyvin lyhyt.

Valokuvauksessa kuitenkin käytetään monimutkaisia useammasta erillisestä linssistä koostuvaa objektiivia, jossa polttovälillä tarkoitetaan varsinaisesti tehollista polttoväliä ja se ilmoitetaan nykyään millimetreinä. Hyvin vanhoissa linsseissä polttoväli ilmoitettiin senttimetreinä tai tuumina.

Objektiivin polttoväli ja kuvakulma ovat kääntäen verrannollisia. Mitä suurempi polttoväli on, sitä kapeampi kuvakulma on. Pitkä polttoväli myös suurentaa objektiivin sen edessä olevia kohteita, joten yli 100 mm pitkiä teleobjektiiveja käytetään makrokuvauksessa ja kaukana olevien kohteiden telekuvauksessa. Etenkin jalkapallo-otteluiden ja lintujen kuvaamiseen käytetään yli 500 mm teleputkia. Vastaavasti lyhyet, alle 20 mm objektiivit ovat hyvin laajakulmaisia, joten ne soveltuvat hyvin esimerkiksi sisätiloissa kuvaamiseen.

Zoom-objektiiveissa polttoväliä voi säätää, kun taas kiinteän polttovälin linsseissä on vain yksi polttoväli. Zoom-objektiiveissa on hieman heikompi kuvanlaatu kuin vastaavissa kiinteän polttovälin objektiiveissa.