Tiala

Valokuvaajaksi opiskeleminen

Suomessa voi opiskella monenlaisia valokuva-alan tutkintoja. Vaihtoehtoja on aina oppisopimuksesta yliopistokoulutukseen saakka ja nimikkeitäkin on monenlaisia. Koulutus ja sen sisältö on edelleen hyvin hajanaista, mutta esimerkiksi Stadin ammattiopistossa koulutukseen sisältyy itse kuvaamisen lisäksi kuvankäsittelyä, studiokuvausta, valojen käyttöä ja kuvan käyttöä erilaisissa medioissa.

Esimerkiksi media-assistentti on suorittanut audiovisuaalisen alan perustutkinnon, ja medianomin ammattikorkeakoulututkinnon. Varsinaisen valokuvaajan nimikkeen saavat kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tai valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaneet.

Audiovisuaalisen alan perustutkinnon voi suorittaa esimerkiksi Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Oulussa. Varsinaisen valokuvaajan ammattitutkinnon voi suorittaa mm. Jyväskylässä, Torniossa, Tuusulassa, Nakkilassa ja Tampereella. Seuraavaksi laajin opinaste on ammattikorkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa esimerkiksi Lahdessa, Oulussa ja Turussa. Jos taas haluaa kandidaatiksi, maisteriksi tai tohtoriksi, on opiskeltava yliopistossa ja tällä hetkellä sen tason koulutusta tarjotaan vain Helsingissä ja Tampereella.

Jotkut valokuvaajat ovat kyseenalaistaneet koulutuksen, koska monien kuvaajien kohdalla se vahingoittaa kuvaajan luovuutta. Opintojen alussa kuvaaja on täynnä uusia ja rohkeita ajatuksia ja valmistuttuaan hän kuvaa teorian mukaisia hyviä kuvia, joissa ei välttämättä enää ole mitään erityisen yllättävää taikka räiskyvää.

Läheskään kaikki valokuvaajat eivät edes ole opiskelleet valokuvausta, joten käytännössä koulutusta ei välttämättä tarvita alalla menestymiseen. Koulutuksesta on toki runsaasti hyötyä, koska monet työnantajat antavat sille huomattavasti painoarvoa eivätkä edes päästä työhaastatteluihin hakijoita, joilla ei ole visuaalisen alan koulutusta. Jos valokuvaajalla on myös yksityisyrittäjän lahjoja, on kuvanlaadulla taas kaikkein eniten merkitystä – asiakkaat eivät kysele koulutuksen perään, vaan tekevät ostopäätöksensä näytekuvien ja maineen perusteella.